This is an example of a HTML caption with a link.

 

 

Mede Mogelijk gemaakt door

Saksia van As

Het merendeel van de tekst een de artikelen op deze website is geschreven door drs. Saskia van As, arts te Hilversum. Copieëren van artikelen is alleen toegestaan met toestemming van drs. van As. Voor meer informatie over de praktijk van drs. van As klik op het bovenstaan de afbeelding.

In samenwerking met

Saksia van As

Ons partner website Parasiet.com kunt u bezoeken om meer te weten te komen over verschillende soorten parasieten die niet op deze site staan vermeld. Het idee van Parasieten.info is om alle parasieten op een rij te krijgen zodat de lezer snel en gamakkelijk alle informatie over het desbetreffende parasiet te weten kan komen.

In samenwerking met

Saksia van As

Ons partner website Parasieten.info kunt u bezoeken om meer te weten te komen over verschillende soorten parasieten die niet op deze site staan vermeld. Het idee van Parasieten.info is om alle parasieten op een rij te krijgen zodat de lezer snel en gamakkelijk alle informatie over het desbetreffende parasiet te weten kan komen.

In samenwerking met

Saksia van As

MGlab & Advies is de laboratorium waar wij onze testen van aanvragen. Het is de meest geavanceerde laboratorium op gebied van gentechniek met betrekking tot onderzoek naar parasietaire darminfecties, voornamelijk Dientamoeba fragilis, Blastcystis hominis en Giradia lamblia.

In samenwerking met

Tijdelijk hebben wij Google advertenties hier geplaatst, als u hier op deze plek wilt adverteren, neem dan graag kontact met ond op.

In samenwerking met

Tijdelijk hebben wij Google advertenties hier geplaatst, als u hier op deze plek wilt adverteren, neem dan graag kontact met ond op.

Nuttige Links

Saksia van As
Saksia van As
Saksia van As
Saksia van As
Saksia van As
Saksia van As
Saksia van As
Saksia van As
Saksia van As

 

In samenwerking met

Tijdelijk hebben wij Google advertenties hier geplaatst, als u hier op deze plek wilt adverteren, neem dan graag kontact met ond op.

TAGs

Darm Candida voedselallergie Fragolis Review Medici MGLab Analysewinderigheid beste Dientamoeba Constipatie boek laboratorium genees Behandeling Gisten coeliakie Buikpijn jeuk Review Praktijk Medisch Saskia van As Moe Owen Meds onderzoek beste Behandeling Darmen Dientamoeba Kinderen besmet anibioticagebruik albicans Gezond Darm BlastocystisHomilis Ontlastingsonderzoek Parasieten Prikkelbare darm reizen TFT Tropen Glutenallergie Overgewicht vermoeidheid buikpijn Diaree Gentechniek Probiotica Test praktijk Giardia Lamblia Maazweer Clioquinol Labcare

Parasietair Onderzoek voor Particulieren

Title 01

Hier kunt u zelf binnen vijf minuten een parasieten test aanvragen (uitgevoerd door Parasiet.com). Het komt erg vaak voor dat mensen zo snel mogelijk een test willen aanvragen en niet op een arts willen wachten todat zij dit voor hun willen doen (als zij dit willen doen). Het is zeer vaak voorgekomen dat artsen helemaal geen parasietaire analyse willen aanvragen, ten frustratie van patienten komen ze naar ons. Voorkom onnodig lange watchttijden om een test te krijgen. U kunt zelf een Parasieten test (als particulier) aanvragen. Wij hjebben ons uiteste best gedaan om de aanvraag zo pijnloos makkelijk te maken voor u en tegen een zo laag mogelijke prijs. Vanaf heden is het mogelijk om tegen betaling een test aan te vragen. Het kan best lastig zijn om vergoed te worden voor onderoek naar parasieten en dit kan veel tijd in beslag nemen. Wij hebben een test voor particulieren ontwikkeld die tegen een zo redenlijk mogelijke prijs aangeboden kan worden waar u zonder wachttijd direct getest kan worden. [lees hier verder]

Top ↑

Parasieten (Parasitaire Darminfecties)

Title 01

Een parasiet is een organisme dat zich hecht aan een "gastheer" en daardoor schade aanricht. De parasiet gebruikt de gastheer als voeding waardoor deze verzwakt. Parasieten komen voor bij planten en dieren: luizen, vlooien of wormen bijvoorbeeld zijn parasieten.

Bij de mens dringt bijvoorbeeld de malariaparasiet de rode bloedcel binnen, terwijl andere parasieten zich aan de darmwand hechten. Malaria komt in Nederland zeer zeldzaam voor, ons grootse probleem is darmparasieten. ...

Top ↑

Dientamoeba Fragilis

Title 01

De besmetting met de eencellige parasiet Dientamoeba fragilis veroorzaakt meestal een opgezette buik, een wisselend ontlastingspatroon en vooral bij kinderen buikpijn. Toch staan bij een Dientamoeba fragilis infectie darmklachten niet altijd voorop; men kan ook last hebben van moeheid, haaruitval en soms huid- of gewrichtsklachten. Microbiologen beschouwen Dientamoeba fragilis als schadelijk. Dr. Van Gool1,3 heeft een aantal artikelen gepubliceerd over de parasiet, o.a. in het Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde. Hij schrijft dat kinderen die besmet zijn met deze parasieten vaak klachten hebben zoals buikpijn en misselijkheid, maar dat Dientamoeba fragilis besmetting toch regelmatig over het hoofd wordt gezien. ...

Top ↑

Blastocystis Hominis

Title 01

Blastocystis hominis is fascinerende parasiet, die ongelofelijk vaak voorkomt bij mens en dier. Meer dan 4 miljoen Nederlandse inwoners dragen de parasiet bij zich; de meeste zullen daar nooit iets van merken. Deze parasieten worden door velen beschouwd als een darmbewoner die nooit schade aanricht, maar toch zijn er wereldwijd steeds meer artsen die merken dat Blastocystis hominis klachten kan veroorzaken en die zich toeleggen op de behandeling van geïnfecteerde mensen. Het meest karakteristieke kenmerk van besmetting is een enorm opgezette buik en winderigheid.
De typische Blastocystis hominis lijkt op een lege cel. De naam geeft dit ook weer, want blasto betekent kiem, cyste is een holte (hominis = van de mens). De parasiet is aan te tonen door middel van een gewoon ontlastinguitstrijkje, dat in elk laboratorium kan plaatsvinden. Toch zullen Blastocysten niet altijd door de laborant worden herkend omdat er afwijkende en moeilijk te herkennen vormen bestaan. De parasiet die als een onschuldige gistcel wordt afgespiegeld, is een heel complex orgaantje, waar veel over te vertellen is. ...

Top ↑

Giardia Lamblia

Title 01

Giardia lamblia, eencellige parasieten zijn berucht en worden wereldwijd herkend als oorzaak van diarree. Giardia lamblia is een parasiet die de dunne darm uitkiest als verblijf. Giardia veroorzaakt wereldwijd bij 200 miljoen mensen ziekte, met een jaarlijkse melding van een half miljoen nieuwe gevallen. In de Nederlandse huisartsenpraktijk wordt bij 14,6% van de mensen met chronische darmklachten Giardia lamblia gevonden.
Giardia behoort tot de flagellaten; zij hebben acht zweepdraden, waarmee zij zich voortbewegen als een vallend blad. Giardia kent twee vormen: de actieve vorm en de ingekapselde vorm. ...

Top ↑

Clioquinol

Title 01

Recent werden in enkele delen van ons land recepten aangeboden voor orale toediening van clioquinol. Clioquinol wordt door een aantal informatiebronnen als obsoleet beschouwd vanwege het risico op neurotoxiciteit. Inmiddels is duidelijk dat voor clioquinol een plaats is, zij het beperkt. Een reden om via het verleden de plaatsbepaling van clioquinol in het heden weer te geven. ...

Top ↑

Candida

Title 01

Voor de duidelijkheid Candida albicans is een gist en niet een schimmel. In het Engels gebruikt men de term Yeast infection – Gist infectie zou ook in het Nederlands de correcte term zijn. Er worden in de natuurgeneeskundige praktijk verschillende diagnostische mogelijkheden gebruikt: ...

Top ↑

Darmflora

Title 01

De darm is bevolkt met triljoenen bacteriën1, die samen 1 - 1½ kg wegen en als ware een orgaan vormen. De darmbacteriën produceren vitaminen, maken giftige stoffen onschadelijk en vormen een onmisbare barrière tegen de buitenwereld. Een goede darmflora speelt een essentiële rol in onze gezondheid en immuniteit. Een analyse van de ontlasting kan een indruk geven van de samenstelling van de bacteriën die in de darm aanwezig zijn. Men kan bij gespecialiseerde laboratoria een darmflora-analyse laten maken, zie www.MGlab.nl.
De aantallen van de bacteriën en eventueel aanwezige gisten en schimmels worden vastgesteld. Analyses van de ontlasting geven ook informatie over de zuurgraad, de vertering van voedsel en de aanwezigheid van stoffen die op een darmontsteking duiden. ...

Top ↑

Glutenallergie

Title 01

en glutenallergie, ook coeliakie genoemd (spreek uit: seuliakíe), komt zeer vaak voor in Europa. Recent onderzoek toont aan dat 1 : 100 personen in de westerse1 wereld aan deze ziekte lijdt. Collin2 stelde enkele jaren geleden vast dat in Finland1.47 % van de bevolking een glutenallergie heeft. In Zweden zou coeliakie voor komen bij 3% van de bevolking, waarvan 2/3 van de gevallen onopgemerkt3. Onderzoekers geven aan dat deze ziekte in Nederland veel minder vaak zou voorkomen. Een Leidse studie stelde in 2004 vast dat bij slechts 0.016% van de bevolking de diagnose coeliakie was gesteld en 0.35% coeliakie zou hebben (1: 300 personen). Ook onderzoek bij gezonde bloeddonoren in Nederland laat zien dat 0,35% allergisch is voor gluten4. Herkenning van deze ziekte is het laagst binnen Europa het laagst in Nederland. Expers geven aan dat de gevallen die bekende zijn, slecht het topje van de ijsberg5 vormen.
Vroeger nam men aan dat een glutenallergie op jonge leeftijd begon en al vroeg tot uiting kwam. Nu ziet men steeds vaker dat ook volwassen coeliakie. Het is nog steeds een "kinderziekte" daar meer dan de helft van de echte coeliakie gevallen al in de jeugd tot uiting komt5. Er is in veel gevallen sprake van een stille coeliakie. ...

Top ↑

PDS en Parasieten

Title 01

De diagnose prikkelbaar darmsyndroom wordt in Nederland gesteld op basis van een aantal kenmerkende klachten, de zg. Rome II criteria. De symptomen van PDS zijn: klachten die al meer dan 3 maanden bestaan, vaker per dag ontlasting produceren of slechts enkele keren per week, winderigheid, een opgezette buik, buikpijn, slijm en/of bloed bij de ontlasting.
Tot PDS klachten behoren alarmsignalen zoals bloed en slijm bij de ontlasting. De richtlijnen geven echter aan dat er in dat geval nog geen reden is de patiënt inwendig te laten onderzoeken. In Nederland verwijzen huisartsen 7% van de patiënten met chronische buikklachten naar een specialist. Onderzoekers concluderen dat geen aanwijzingen zijn dat er door het geringe aantal verwijzingen op grote schaal ernstige aandoeningen worden gemist.
Ernstige aandoeningen zijn darmkanker en darmontstekingen: colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Deze ziekten komen voor bij 2 personen per 1000.
Een glutenallergie, coeliakie komt voor bij 1:100 personen. Echter de kans op coeliakie is 10 maal hoger dan gemiddeld. ...

Top ↑

Darmflora en Probiotica

Title 01

Darmklachten kunnen worden veroorzaakt door een daling van de aantallen gezonde bacteriën in de darm. Gespecialiseerde laboratoria kunnen via ontlastingsonderzoek een indruk krijgen van de samenstelling van de darmflora.
Bekende probiotische bacteriën zijn: Lactobacillus, Bifidobacterium en E.coli.
Probiotica zijn preparaten die levende of gevriesdroogde darmbacteriën bevatten. Deze worden vaak voorgeschreven bij darmklachten of na gebruik van antibiotica. Studies geven aan dat probiotica gebruik invloed heeft op de gezondheid. PubMed toont alleen al over Lactobacillus 16000 artikelen; over Lactobacillus als probioticum bestaan ruim 2000 artikelen, daarnaast zijn er een honderd-tal studies over medicinaal gebruik. ...

Top ↑

De Dunne Darm

Title 01

Het epitheel van de dunne darm heeft verschillende functies. Het heeft tot taak voedsel op te nemen en ongewenste stoffen buiten te sluiten. De epitheelcellen worden voortdurend vervangen door cellen die uit de cryptcellen omhoog groeien.

Niets in het lichaam wordt aan het toeval overgelaten. Cellen kunnen alleen hun functie uitoefenen wanneer zich een boodschapper aan de membraan hecht. Ook celgroei is nauwkeurig gereguleerd. Informatie-overdracht vindt plaats door peptiden. ...

Top ↑

Schimmel Infecties

Title 01

Schimmelinfectie van de huid en vagina kunnen door microscopisch onderzoek worden vastgesteld. In de reguliere geneeskunde wordt de aanwezigheid van Candida in de darm als iets onschuldigs beschouwd en niet als een ziekte.

In alternatieve kringen herkent men een syndroom waarbij in het hele lichaam schimmels aanwezig zouden zijn. De schimmels zouden voornamelijk in het bloed aanwezig zijn.

Er worden in de praktijk verschillende diagnostische mogelijkheden gebruikt om Candida aan te tonen...

Top ↑

MGLab & Advies - Laboratorium voor Parasieten

Title 01

MGlab&Advies BV is een medisch laboratorium voor ontlastingsonderzoek. De feces analyses zijn bedoeld voor personen met chronische darmklachten. Bij darmklachten zoals een opgezette buik, winderigheid, buikpijn, diaree of een wisselend ontlastingspatroon heeft onderzoek van de ontlasting diagnostische waarde. Darmklachten kunnen samenhangen met een spastische darm, een beschadigde darmflora door antibioticagebruik, overgroei met schimmels of gisten zoals Candida albicans of besmetting met eencellige parasieten, zoals Giardia lamblia of Dientamoeba fragilis. Bij darmziektes zoals de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, een chronische ontsteking en verdenking op een glutenallergie, is het van belang de ontlasting te onderzoeken...

Top ↑

Artsen in Nederland - De Nacontrole

Artsen

Als bij u een parasiet wordt geconstateerd is het van belang om uzelf zo snel mogelijk te laten behandelen door een medisch specialist. Wij kunnen u alleen helpen aan een test, het is dus belangrijk om persoonlijk met een medisch specialist een afspraak te maken voor nacontrole en uw behandeling. Ten aller tijden moet u eraan denken dat het internet geen alternatief is voor medishe hulp van een arts. Steeds meer mensen laten zich als het ware door google en internet forums een diagnase maken waarna zij mogelijk op een foutieve behandelings pad komen te staan. Als het gaat om uw gezondheid en de gezondheid van uw familie kunt u al maar niet voorzichtig genoeg zijn ga aub naa een erkend medisch opgeleide specialist.

Top ↑

Parasietair Onderzoek voor Particulieren

Title 01

Hier kunt u zelf binnen vijf minuten een parasieten test aanvragen. Het komt erg vaak voor dat mensen zo snel mogelijk een test willen aanvragen en niet op een arts willen wachten todat zij dit voor hun willen doen (als zij dit willen doen). Het is zeer vaak voorgekomen dat artsen helemaal geen parasietaire analyse willen aanvragen, ten frustratie van patienten komen ze naar ons. Voorkom onnodig lange watchttijden om een test te krijgen. U kunt zelf een Parasieten test (als particulier) aanvragen. Wij hjebben ons uiteste best gedaan om de aanvraag zo pijnloos makkelijk te maken voor u en tegen een zo laag mogelijke prijs. Vanaf heden is het mogelijk om tegen betaling een test aan te vragen. Het kan best lastig zijn om vergoed te worden voor onderoek naar parasieten en dit kan veel tijd in beslag nemen. Wij hebben een test voor particulieren ontwikkeld die tegen een zo redenlijk mogelijke prijs aangeboden kan worden waar u zonder wachttijd direct getest kan worden. [lees hier verder]

Top ↑

Gezondheid, Voeding en Behandeling

Title 01

Gezondheid en goede voeding gaat gepaard met een snelle herstel en bevorderd de behandeling. Om te geneezen is het van groot belang dat u hiervan op de hoogte blijft en actief hiermee bezig bent wilt u van uw parasieten afkomen.

Top ↑

Vragenlijst Darmklachten

Title 01

U kunt hier de vragenlijst downloaden die u dient in te vullen voor een consult bij uw huisarts. Aangezien een groot deel van dit website gebaseerd is op het werk van Drs. Saskia van As, raden wij u aan om direct contact op te nemen www.Praktijkvanas.nl. Drs. Saskia van As is de eigenaar van 'MG Laboratorium en Advies' die het onderzoek uitvoert, hiervoor kunt u het beste direct bij haar een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook via uw eigen huisarts een aanvraag maken en in de nabije toekomst direct via ons hier op www.Darmparasieten.nl.

Top ↑

Boeken

 

DarmKlachten (Saskia van As)

Title 01

Nederlanders komen vaker in aanraking met parasieten dan zij vermoeden. Men kan besmet raken zowel op reis als binnen het eigen land; 25% van onze bevolking heeft ze in de darmen.
Het boek bespreekt laboratoriumdiagnostiek en behandeling voor eencellige parasieten, met name Dientamoeba fragilis en Blastocystis hominis. Besproken wordt darmflora-onderzoek, Canidia spp., en ontstekingsreacties van de darm.

In Darmklachten wordt de darmproblematiek vanuit een heel nieuw gezichtspunt benaderd: centraal staan de samenhang van voeding en de hechting van schadelijke cellen aan de darmwand.

Top ↑

Parasietair Onderzoek voor Particulieren

Title 01

Hier kunt u zelf binnen vijf minuten een parasieten test aanvragen. Het komt erg vaak voor dat mensen zo snel mogelijk een test willen aanvragen en niet op een arts willen wachten todat zij dit voor hun willen doen (als zij dit willen doen). Het is zeer vaak voorgekomen dat artsen helemaal geen parasietaire analyse willen aanvragen, ten frustratie van patienten komen ze naar ons. Voorkom onnodig lange watchttijden om een test te krijgen. U kunt zelf een Parasieten test (als particulier) aanvragen. Wij hjebben ons uiteste best gedaan om de aanvraag zo pijnloos makkelijk te maken voor u en tegen een zo laag mogelijke prijs. Vanaf heden is het mogelijk om tegen betaling een test aan te vragen. Het kan best lastig zijn om vergoed te worden voor onderoek naar parasieten en dit kan veel tijd in beslag nemen. Wij hebben een test voor particulieren ontwikkeld die tegen een zo redenlijk mogelijke prijs aangeboden kan worden waar u zonder wachttijd direct getest kan worden. [lees hier verder]

Top ↑

Uw Advertentie/Product Hier

Title 01

Neem contact met ons op als u op on website wilt adverteren. Graag gerelateerd aan medisch gezondheid en producten kunt u hier adverteren.

Top ↑

 

 

© 2009 - 2011 www.DarmParasieten.nl - Alle rechten voorbehouden.