This is an example of a HTML caption with a link.

 

 

Mede Mogelijk gemaakt door

Saksia van As

Het merendeel van de tekst een de artikelen op deze website is geschreven door drs. Saskia van As, arts te Hilversum. Copieëren van artikelen is alleen toegestaan met toestemming van drs. van As. Voor meer informatie over de praktijk van drs. van As klik op het bovenstaan de afbeelding.

In samenwerking met

Saksia van As

Ons partner website Parasiet.com kunt u bezoeken om meer te weten te komen over verschillende soorten parasieten die niet op deze site staan vermeld. Het idee van Parasieten.info is om alle parasieten op een rij te krijgen zodat de lezer snel en gamakkelijk alle informatie over het desbetreffende parasiet te weten kan komen.

In samenwerking met

Saksia van As

Ons partner website Parasieten.info kunt u bezoeken om meer te weten te komen over verschillende soorten parasieten die niet op deze site staan vermeld. Het idee van Parasieten.info is om alle parasieten op een rij te krijgen zodat de lezer snel en gamakkelijk alle informatie over het desbetreffende parasiet te weten kan komen.

In samenwerking met

Saksia van As

MGlab & Advies is de laboratorium waar wij onze testen van aanvragen. Het is de meest geavanceerde laboratorium op gebied van gentechniek met betrekking tot onderzoek naar parasietaire darminfecties, voornamelijk Dientamoeba fragilis, Blastcystis hominis en Giradia lamblia.

Nuttige Links

Saksia van As
Saksia van As
Saksia van As
Saksia van As
Saksia van As
Saksia van As
Saksia van As
Saksia van As
Saksia van As

 

TAGs

Darm Candida voedselallergie Fragolis Review Medici MGLab Analysewinderigheid beste Dientamoeba Constipatie boek laboratorium genees Behandeling Gisten coeliakie Buikpijn jeuk Review Praktijk Medisch Saskia van As Moe Owen Meds onderzoek beste Behandeling Darmen Dientamoeba Kinderen besmet anibioticagebruik albicans Gezond Darm BlastocystisHomilis Ontlastingsonderzoek Parasieten Prikkelbare darm reizen TFT Tropen Glutenallergie Overgewicht vermoeidheid buikpijn Diaree Gentechniek Probiotica Test praktijk Giardia Lamblia Maazweer Clioquinol Labcare

Auteur: Drs. Saskia van As, Arts

Title 01

Clioquinol beperkt teruggekeerd
Pharmaceutisch Weekblad    14 april 2000 Jaargang 135 Nr. 15  orale behandeling van Dientamoeba fragilis-infecties.


Recent werden in enkele delen van ons land recepten aangeboden voor orale toediening van clioquinol. Clioquinol wordt door een aantal informatiebronnen als obsoleet beschouwd vanwege het risico op neurotoxiciteit. Inmiddels is duidelijk dat voor clioquinol een plaats is, zij het beperkt. Een reden om via het verleden de plaatsbepaling van clioquinol in het heden weer te geven. Clioquinol is in de jaren dertig geïntroduceerd voor oraal gebruik bij amoebendysenterie.

 

In de jaren vijftig is de indicatie uitgebreid tot “alle met diarree gepaard gaande ziekten”. Hieronder vielen zomerdiarree, enteritis, gistings- en rottingsdyspepsie. Daarnaast werd het aangeprezen als profylacticum van diarree. Ondanks dat de werking van clioquinol bij diarree niet klinisch was bewezen, werd clioquinol vanaf de jaren vijftig door een breed publiek voor deze indicatie gebruikt. Begin jaren zeventig kwamen de eerste berichten uit Japan over het voorkomen van een eigenaardig ziektebeeld, later omschreven als ‘subacute myelo-optico-neuropathy’ (SMON). De verschijnselen werden als volgt omschreven: optreden van acute of chronische buikpijn, meestal gepaard gaand met diarree. Deze verschijnselen werden gevolgd door (sub)acute neurologische verschijnselen die zich uitten in sensibiliteits- en motorische stoornissen. Gezichtsstoornissen, in enkele gevallen leidend tot totale blindheid, werden ook gemeld. De verschijnselen waren het gevolg van degeneratie van de achterstrengen van het ruggenmerg en de gezichtszenuw. De neurotoxische verschijnselen deden zich pas voor na een totale dosis van 10-50 gram clioquinol (10000 – 50000 mg). Bij een gemiddelde dagdosering van 600 mg betekende dit dat de neurotoxische verschijnselen na gemiddeld 48,8 dagen optraden, bij een tweemaal zo hoge dosering al na 29,4 dagen [1]. Neurotoxische verschijnselen na een tiendaagse kuur van 750 mg clioquinol per dag zijn niet gemeld. Dit was voor de Nederlandse autoriteiten een reden om vanaf 17 juli 1972 orale clioquinol bevattende geneesmiddelen uitsluitend op recept te verstrekken [2]. In 1985 heeft Ciba Geigy besloten om wereldwijd zijn orale clioquinolpreparaten van de markt te halen [3].

 

Dientamoeba fragilis
Dientamoeba fragilis is een protozoaire darmparasiet die leeft in de crypten van de mucosa van het caecum en het colon ascendens. De meest voorkomende symptomen van een infectie met D. fragilis zijn diarree met slijm en buikpijn. Ook misselijkheid, flatulentie en moeheid zijn gerapporteerd, zij het in mindere mate. De diagnostiek van D. fragilis is moeilijk en vereist technieken die veelal niet in de routinediagnostiek worden gebruikt [4]. Het Academisch Medisch Centrum (afdeling Medische Microbiologie) in Amsterdam is een van de centra die veel ervaring met de diagnostiek en behandeling van D. fragilis hebben.


Behandeling
Er zijn twee orale therapeutische behandelingen voor patiënten die geïnfecteerd zijn met D. fragilis. Clioquinol, in een dosering van driemaal daags 250 mg gedurende 5-10 dagen, is bij circa 75% van de patiënten effectief. Paromomycine (HumatinR) driemaal daags 500 mg gedurende 5 dagen zou volgens de literatuur een effectiviteit van 100% geven [5].


Omdat bij de behandeling met paromomycine meer bijwerkingen, zoals diarree, buikpijn en misselijkheid, worden gezien, heeft clioquinol de voorkeur. Bij falen van deze behandeling kan dan eventueel alsnog paromomycine worden gegeven.


Behandeling met tetracycline of metronidazol, in de literatuur genoemd als behandeling voor infecties met D. fragilis, is zeer waarschijnlijk minder effectief dan behandeling met clioquinol of paromomycine. Op dit ogenblik januari 2010 is de voorgeschreven dosering Clioquinol 3 x daags 250 mg gedurende 10 dagen: 75% effectief Paromomycine 3 maal daags 500 mg gedurende 7 dagen: 75% effectief.